fbpx
Vælg en side

Handelsbetingelser

Virksomheden

MediaTing ApS
Ballevej 2B
8600 Silkeborg
jg@mediating.dk
CVR: 41799293

 

1. Aftale

1.1 Aftale om køb af ydelser af Linksalg.dk anses som gældende, når Kunden skriftligt har accepteret aftalen og dets vilkår.

1.2 Linksalg.dk yder ingen fotrydelsesret.

1.3 Priser der er oplyst under korrespondance eller på hjemmesiden, er eksklusiv moms.

1.4 Betingelser kan kun fraviges i skriftlig aftale parterne imellem.

1.5 Betingelserne kan kun ændres af Linksalg.dk og skal ske med 30 dages varsel. De til enhver tid gældende Betingelser findes på: https://linksalg.dk/handelsbetingelser/

 

2. Betalingsbetingelser og priser

2.1 Der faktureres månedsvis på dag for underskrift af aftale.

2.2 Der faktureres med en betalingsfrist på 8 dage, medmindre andet er aftalt.

2.3 Linksalg.dk kan pålægge et rykkergebyrer på 100,- ved manglende betaling efter forfald.

2.4 Linksalg.dk har ret til at tilbageholde eller ophøre produkt eller levering ved manglende betaling fra kunden.

2.5 Priser for Linksalg.dk’s ydelser fremgår af aftalen

 

3. Ophør af aftale og periode

3.1 I aftalen vil der fremgå aftalens periode mellem Parterne.

3.2 Parterne kan begge opsige aftalen med løbende måned +30 dages varsel medmindre andet fremgår af aftalen.

 

4. Indhold og billeder

4.1 Kunden står indenfor at det indsendte indhold overholder de gældende krav omkring ophavsret. Dette er gældende både for tekst, samt billede- og videomateriale.

4.2 Kunden står til ansvar for det evt. økonomiske krav der måtte blive rettet i mod Linksalg.dk, på baggrund af indsendt materiale.

4.3 For de tilgængelige hjemmesider vil der være individuelle krav til indsendelse af indhold, herunder bl.a. indholdet længde og relevans. Overholder det indsendte indhold ikke disse krav, vil dette blive slettet uden forudgående varsel.

 

5. Registrering og brugeradgang

5.1 Kunden er ansvarlig for opbevare sine loginoplysninger sikkert

5.2 Skulle 3. part have fået adgang til loginoplysningerne, påhviler et erstatningsansvar på kunden. Denne erstatning vil svare til abonnementsprisen for det antal brugere der har haft adgang til kontoen.

5.3 Kunden må under ingen omstændigheder dele sit login, eller listen med domæne muligheder, med 3. part.

 

6. Hæftelse og ansvar

6.1 Linksalg.dk erstatningsansvarlig overfor kunden efter de almindelige regler i dansk ret.

6.2 Linksalg.dk er ikke ansvarlig for tab eller eventuelle tab på grund af uagtsomhed, ligesom Linksalg.dk’s erstatningsansvar beløbsmæssigt ikke kan overstige 100% af den samlede aftalesum.

6.3 Linksalg.dk er ikke ansvarlig for problemer forårsaget af tredjepart.

6.4 Linksalg.dk tager ikke ansvar for andet end den service som Linksalg.dk har leveret.

6.5 Linksalg.dk er ikke ansvarlig overfor Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

6.6 Linksalg.dk er ikke ansvarlig overfor Kunden hvis der er manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes force majeure eller lignende.

 

7. Garanti

7.1 Linksalg.dk stiller en garanti for at domænerne og dine udgivelser, forbliver online i minimum 2 år.

7.2 Såfremt en udgivelse, som overholder alle krav, forsvinder, tilbyder linksalg.dk en erstatningsmulighed

8. Tavshedspligt

8.1 Parternes tavshedspligt fremgår af aftalen.

 

9. Tvister

9.1 Enhver tvist mellem Parterne vedrørende disse Betingelser, Aftalen eller Parternes samarbejde i øvrigt er underlagt dansk ret, og skal afgøres ved Viborgs byret som første instans.

 

10. Beskyttelse af personlige oplysninger

10.1 Ved udfyldelse af kontaktformularer hvori Linksalg.dk modtager oplysninger såsom navn, e-mail eller telefon nummer, har Linksalg.dk rettigheder til at kontakte via e-mail og telefon medmindre parten har angivet til Linksalg.dk at de ikke ønsker at blive kontaktet.

10.2 Linksalg.dk vil ikke sælge oplysninger til tredjepart som er indsendt i en kontaktformular mm.